DUYURULAR

EMEK HIRSIZLARINA DİKKAT

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     AZAT KAYA
MALİ MÜŞAVİR
İŞ’TE GÜNDEM 
www.azatkaya.com 

 

3568 SAYILI MESLEK YASAMIZ


    Öncelikle; Mali Müşavirlik mesleğini icra eden bizlerin Meslek Yasası olan  3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nun yayım tarihi olan 13.06.1989 tarihinin 31. Yıl dönümü vesilesiyle ülkemizde Mali Müşavirlik mesleğini hakkıyla, onuruyla icra eden tüm meslek mensuplarını ve ofislerde omuz omuza çalıştığımız meslek emekçisi arkadaşlarımızı kutlamayı bir borç bilirim. Mali Müşavirlik mesleğinin ekonominin can damarı olduğunu pandemi süresince gerek vergisel yükümlülükler gerekse de iş ve sosyal güvenlik alanı boyutuyla her kesimin daha iyi idrak etmeye başladığını düşünüyoruz.
KORSAN MUHASEBEYE DİKKAT
   Bu haftaki yazımızda gerek Mali Müşavirlik Camiasını gerekse vergi mükelleflerini ve kamu otoritesi olarak Devlet’i birinci dereceden ilgilendiren bir konu olan SAHTE/KAÇAK/KORSAN MUHASEBE hizmeti ekseninden başlayarak bir yönüyle de Muhasebe Meslek Etiğini işleyeceğiz. Muhasebe ve Mali Müşavirlik Mesleğini icra yetkisi yukarıda da belirttiğimiz gibi 13.06.1989 tarihli 20194 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ile Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği – TÜRMOB tarafından verilen MESLEKİ YETERLİLİK RUHSATINI almış kimselere verilmiştir.                                                                                                                                                                                             
  Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin yapabileceği işler3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nda tanımlanmış olup, bahse konu işleri Ruhsatsız olarak yapmaya çalışanlar suç işlemektedirler. Daha açık bir ifade ile örneklendirmek gerekirse; ruhsatı olmayan bir kimse defter tutmak üzere organize olarak müşteri bulur ve menfaat sağlarsa suç işlemiş olur. Vergi mükelleflerinin ileride yaşamaları muhtemel sorunlarla karşılaşmamaları ve mağdur olmamaları için Kanun kapsamındaki hizmetleri resmi olarak yetki sahibi Ruhsatlı Mali Müşavirlerden almaları gerekmektedir.

NE YAPABİLİRSİNİZ?


    Vergi mükellefleri ve diğer hizmet alıcılarının yapması gereken; resmi muhataplarının Mali Müşavir olup olmadığını; yani ruhsatının bulunup bulunmadığını anlamak ve emin olmaktır. Örneklendirmek gerekirse Mali Müşavir ‘X’’ in yanında eleman olarak çalışan ‘Y’ Mali Müşavir ‘X’ ’in bilgisi dahilinde  ya da bilgisi olmayacak şekilde onu da yanıltarak defter tutma suçunu işliyor olabilir. O açıdan her zaman ruhsatı bulunan meslek mensubu ile tanışılması ve birinci dereceden muhataplık ilişkisi kurulması elzemdir. Ayrıca kanunen yasaklanmış  olsa da bir Mali Müşavirin ruhsatını kendi kötü amaçları için kullanmak üzere; yaygın ifade ile ‘kiralayarak’ defter tutan ve muhasebe işi yapan kimselere karşı da sözleşme vb. evraklarda yazılı isimle muhatap olunan isim farklı ise ve mükellef Mali Müşavir ile hiçbir şekilde muhatap olamıyorsa da dikkatli olunmalı ve durum derhal İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’na ve Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirilmelidir. Zira yetkisini bu şekilde kanunsuz ve ahlak dışı şekilde kullandıran Mali Müşavirler de disiplin kuruluna sevk edilmektedirler. Nüfus açısından İzmir merkez ilçelerine göre kıyasla daha küçük olarak değerlendirebileceğimiz Torbalı İlçemizde dahi maalesef bahse konu durumun yaygınlığı söz konusu olup buna karşı mücadelemiz etkin şekilde sürmektedir. Adeta bunu iş haline getirerek haksız kazanç elde edenler ve suç ortakları iyi bilmelidir ki çok uzak olmayan bir gelecekte yargı önüne çıkacaklardır. 


İDAREYE DÜŞEN


   Kamu Otoritesi olarak elinde egemenlik gücünü bulundurması sebebiyle Devlet idaresinin de önleyici tedbirler alarak; yanı sıra Ceza Kanunu’na yerleştirilecek caydırıcı cezalarla bu gasp/hırsızlık çetelerine karşı mücadele etme görevi söz konusudur. Mali Müşavirler Odaları da yapacakları denetimlerle mücadelesini artırarak sürdürmek zorundadır.
    Mesleğimizi adeta kendileri için kenan elleri sanan ve yaptıkları her haksız rekabette sözüm ona bayram edenler; öz olarak kaya gibi duran ve tarihsel planda Sümerlerden bu güne kadar gelen Meslek geleneğimizin gücünü azımsayarak ekonomik ve mesleki sonlarını da hızlandırmaktadırlar.
   Yazımızın genelini özetlemek gerekirse; vergi mükellefleri muhasebe, finans ve denetim alanında alacakları hizmetleri muhakkak yasal olarak meslek icra etme yetkisini ellerinde bulunduran Meslek Mensupları olan MALİ MÜŞAVİRLER ile yapmalı ve kesinlikle uzman olmayan, yasal yeterliliği bulunmayan kimselerle çalışmamalıdır. Aynı zamanda, Devlet, Mali Müşavirler Odaları ve Esnaf/Ticaret Odaları da bu konuda bilinçlendirme kampanyaları, denetim ve benzeri araçlarla süreci yönetmelidirler. Aksi halde her muhatabın KAYBEDECEĞİ talihsiz durumlarla karşı karşıya kalınmasının kaçınılmaz olduğunu belirtmek gerekir. 
Sağlıcakla kalın.

                                    AZAT KAYA
MALİ MÜŞAVİR
 PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel

FAYDALI LİNKLER

TCMB DÖVİZ KURLARI

HAVA DURUMU

SİTE SAYACI


Ziyaretçi Sayımız: 24788