DUYURULAR

KAYITDIŞI SGK BİLDİRİMLERİ

AZAT KAYA

MALİ MÜŞAVİR

0 232 856 9 222

www.azatkaya.com

  

 

Kıymetli Okurlarım

KAYITDIŞI SGK BİLDİRİMLERİ

PRİME ESAS KAZANÇLAR

    Bu haftaki yazımızın konusunu işveren ve işçileri yakından ilgilendirdiğini düşündüğümüz bir husus olan PRİME ESAS KAZANÇLARIN yani bilinen adıyla MAAŞLARIN Aile,Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ile Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığına eksik bildirilmesi oluşturmaktadır.

SGK TEBLİGATLARINA DİKKAT

   Son günlerde Sosyal Güvenlik Kurumu’nun muhtelif bölgelerde işverenleri resmi yazı tebliğ etmek suretiyle uyarmaya başladığına dair haberlere şahit olmaktayız. ‘Kayıtların tetkiki neticesinde prime esas kazanç bildirimlerinizin asgari ücret ya da asgari ücrete yakın bildirildiği tespit edilmiştir. ‘ ile başlayan bir metinle işverenler UYARILMAKTADIR. Bunun manası şudur: Biz sizin prime esas kazançları düşük bildirdiğini biliyoruz, düzeltin , aksi halde biz düzeltiriz.

   Tabi prime esas kazançların eksik bildirilmesi hem etik değildir , hem de suçtur. Böylesi bir uyarıya gerek kalmadan işveren firmalar üzerlerine düşeni zaten yapmakla mükelleftirler.

 MAAŞ NEDİR?

    Öncelikle birkaç terimi yerli yerine oturtarak devam etmekte fayda söz konusudur. Maaş dediğimiz ÖDENTİ işçi ile işveren arasında vukuu bulan iş sözleşmesine binaen işçinin yükümlülüklerini yerine getirmesine karşın işveren firmanın işçiye ödemesi gereken tutara denk gelmektedir. İşçinin çıplak, net ücretine varsa prim, ikramiye, fazla çalışma ücreti, fazla süre ücreti gibi ek ödemeler de ilave edilerek bulunacak toplam ücretin tamamı da ilgili dönemlerde hazırlanacak aylık prim hizmet belgesi ve muhtasar beyanname ile yukarıda adı geçen Kurumlara bildirilecek ve gerekli tahakkuk işlemleri yaptırılacaktır.

BİR TÜR  HIRSIZLIK: KAYITDIŞI

   Peki, uygulamada böyle midir? Tüm işçiler aldıkları gerçek maaş üzerinden mi ilgili Kamu Kurumlarına bildirilmektedir? Elbette HAYIR… Sayıları çok ta fazla olmayan bir kısım firmaların dışında çoğunluğu teşkil eden firmalarda maalesef prime esas kazançlar ve vergiye tabi matrahlar maalesef YÜRÜRLÜKTEKİ ASGARİ ÜCRETTEN bildirilmektedir.  Burada, konu bağlamında sigortasız çalıştırılan yüzbinlere hiç girmiyoruz. O ayrı bir yazımızın konusu olabilir.

 

EKSİK BİLDİRİMİN SONUÇLARI

İŞÇİNİN HAK KAYIPLARI

   Firmaların yaptığı bu hukuksuz ve bir o kadar da etik dışı olan yasa dışı uygulamanın nedenleri elbette uzatılabilir. Ancak bu durumun hem işçi hem de işveren açısından yaratacağı epeyce olumsuz sonuç söz konusudur. 

   Örneğin ayda 3.500 TL. net maaşla çalışan bir makine ustası 500 TL de fazla mesai alıyor ise maaşının net 4.000 TL. , brüt 5.595 TL – 5.892 TL olarak bildirilmesi gerekmektedir. (Aradaki fark vergi dilimleri ile alakalıdır.) Bahse konu işçinin maaşı asgari ücret üzerinden bildirilirse alacağı emekli maaşı da asgari ücret civarında olacakken, gerçek maaşı üzerinden primleri ödenmiş olsa maaşı nerdeyse 1 – 1,5 kat artabilecektir.

  Beraberinde işçi açısından bir diğer sorun da GEÇİCİ İŞGÖREMEZLİK ÖDENEĞİ olacaktır. Örnekteki usta işçimiz bir İŞ KAZASI geçirse, ya da yolda yürürken düşse ve ayağını kırsa , ya da grip olsa ve rapor alsa çalışmadığı sürelere ilişkin alacağı maaş ta değişiklik gösterecektir.  

   Örneğin; 25 gün rapor alsa; mevcut asgari ücret üzerinden alacağı GEÇİCİ İŞGÖREMEZLİK ÖDENEĞİ 1504,20 TL  olacakken, gerçek maaşı üzerinden bildirilmesi durumunda 2850 TL civarında olacaktır. Yine olası işsiz kalınması durumlarında da şayet işçi İŞSİZLİK ÖDENEĞİ almaya hak kazanırsa alacağı işsizlik ödeneği de asgari ücret üzerinden hesaplandığında NET 1177.20  TL olacakken, gerçek maaşı üzerinden hesaplandığında 2.354,40 TL olacaktır.

İŞVEREN RİSKLERİ

   İşveren firma ise daha farklı riskleri bünyesinde barındırmaktadır. Kısa ve orta vadede daha az vergi ve prim ödemek suretiyle bir maliyet avantajı sağladığını düşünen işverenler aslında kümülatif olarak ta çok ciddi bir idari para cezası ve prim aslı-faizi, vergi aslı-faizi yükünü de peşlerinde adeta sürüklemektedirler. Örneğin 4 yıl boyunca yanında çalışan işçinin sigorta primini her ay ortalama 1.000 TL düşük bildiren işverenin, kendi rızasıyla düzeltme yapması durumunda karşılaşacağı sadece İDARİ PARA CEZASI aybaşına 588.60 TL olmak üzere 588.60*48 ay= 28.252,80 TL.’dir. Zira SGK geriye dönük düzeltmeleri bu şekilde 3 aydan fazla süreyle olası suistimallere mahal vermemek için kabul etmemektedir. Örnek tamamıyla matematiksel gerçekliği göstermek için verilmiştir. Ödenmemiş primler de 18.000 TL + gecikme faizi olarak hesaplanacaktır. Vergi ve faizi de eklendiğinde toplam rakam 50.000 TL’yi aşacaktır.

Bahsettiğimiz kayıtdışı çalışma Kurum ya da Mahkeme kararıyla tespit edilirse yukarıdaki 588.60 TL’lik İdari Para Cezası ay başına 2 asgari ücret (5886 TL) olacak ve örnekte çıkacak İPC 48 ay için 28.252.80 TL değil , 282.528 TL olacaktır. Bir yıl süresince kayıtdışı işçi çalıştırıldığı Kurumca tespit edildiğinde o işveren hiçbir teşvik ve indirimden de faydalanamayacaktır. Yani 40 işçisi olan bir firma sadece 5 puanlık indirim hakkını dahi kaybetse 40 işçi*12 ay*147.15 TL = 84.758,40 TL indirim hakkını kaybedecektir.

SÖZÜN ÖZÜ

  Örnekler elbette çoğaltılabilir, ancak sonuç olarak şu söylenilebilir. Karşılıklı olarak imza altına alınmış bir sözleşmeye dayanması gereken iş ilişkisinin sonuçları ile ilgili olarak her iki tarafın da yükümlülüklerine uygun davranmaları beklenir. Asgari basiret, onur ve etik bunu gerektirir. Aksi halde işçi, işveren ve kamu tarafının zincirleme zarara uğrayacağı ve en fazla da emeği ile geçinmek zorunda olan işçi tarafının bu işten zarar göreceği açık ve nettir.

                                                                                                                                                                           Sağlıcakla kalın.

 

 PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel

FAYDALI LİNKLER

TCMB DÖVİZ KURLARI

HAVA DURUMU

SİTE SAYACI


Ziyaretçi Sayımız: 22563