DUYURULAR

KRİZDEN ÇIKIŞ REÇETESİ

AZAT KAYA

 MALİ MÜŞAVİR / EKONOMİST

 www.azatkaya.com

 

KRİZDEN ÇIKIŞ REÇETESİ

   Kıymetli okurlarım;

   Aylardır gerek ülke gerekse de dünya gündemini işgal eden Covid-19 Pandemisi beraberinde bir sürü tartışmayı da getirdi.

  Teknik, tıbbi anlamda sağlık ile ilgili olan kısmına girecek herhangi bir uzmanlığım söz konusu olmadığından o kısmını uzmanlara bırakarak devam edeyim.

BİR SİSTEM PARADOKSU

   Küresel ölçekte mevcut sistemlerin bir bir nasıl diz çöktüklerine şahit olduk. Sözüm ona uzaya gün aşırı roket fırlatan dünya egemen sistemi, gözle göremediğimiz bir virüs sebebiyle milyarlarca insanı eve kilitledi. Çünkü elinden başkası gelmedi.

   Genetiğiyle oynanan gıda maddeleri, hayvanların insanların emrinde olduğu şeklindeki ‘türcü’ anlayış, kar getirmeyen alanların terkedilerek dünya halklarının böylesi bir dönem için en basit araçların dahi edinmekten mahrum ve savunmasız bırakılması, çok absürd derecede eşitsiz dağılan küresel gelir, sonu gelmeyen emperyalist paylaşım savaşları, küresel ısınma, plansız ve düşük maliyetle üretim gerçekleştirmek uğruna doğanın  amansız tahribatı, özcesi insanların özgür bireyler olduğu yalanı altında adeta otomata dönüştürüldüğü düşünüldüğünde şu günlerde bütün devletlerin elleri kolları bağlı sadece evde kal çağrıları yaparak,   testleri pozitif çıkanlara elde olan tedavi yöntemlerini uygulamanın dışında hiçbir şey yapamamaları anlaşılırdır.

  Zira yazımızın başında belirttiğimiz gibi uzaya gün aşırı roket fırlatan dünya egemen sistemi mağlubiyetini ilan etti. Gelinen teknoloji ve bilim düzeyinde hala tek çözüm yolunun bağışıklık olması dünya ekonomik – politik sisteminin iflas ettiğinin göstergesidir.

   Maske gibi üretimi son derece basit bir koruma aracı dahi sırf kar getirmediği için bir veya iki ülkede değil dünyanın tamamında üretiminden vazgeçilmiş bir ürün iken şu günlerde ulaşılmasının ne kadar zor olduğunu düşünecek olursak, bu ; mevcut egemen sistemin ne kadar akıl dışı olduğunun göstergesidir.  

SAVAŞSIZ DÜNYA MÜMKÜN !

    Bir diğer boyut ta şudur. Demek ki dünyanın patronları, oyun kurucuları savaşmadan da, milyonlarca insan hayatını kaybetmeden ve göçertilmesi söz konusu olmadan birkaç ay geçirebiliyorlarmış.

 EMİSYON

    Gerçi şu sıralar bütün ülkelerin işi başından aşkın, pandemi süresince karşılaştıkları kayıpları ve uluslararası para savaşlarında pozisyon alabilmek için emisyon yani para basma yarışı içerisindeler. Merkez Bankalarının normal süreçlerde de para arzını kontrol etme, ekonomik büyüme ve kalkınma parametrelerine göre para basması normaldir. Söz gelimi bir ülke 1 milyar birim değerinde üretim yapıyorsa ve bu üretimi % 10 artmışsa Merkez Bankası ona göre para arzını artırabilir. Bunda sorun yok. Ancak ekonomide karşılıksız para basma olarak adlandırılan süreç gayri safi milli hasılada herhangi bir artış olmadığı halde para arzının artırılmasıdır. ADB gibi milli parası dünyanın her yerinde geçerli olan ve dünyanın para birimine dönüşmüş güçlü ekonomik yapıya sahip gelişmiş ülkelerin karşılıksız para basması ile bizim gibi kırılgan ve büyümeleri ithalata dayalı olan ekonomik sistemleri olan ülkelerin karşılıksız para basması arasında sonuçlar açısından büyük farklar bulunmaktadır. Özellikle; döviz kurunda ve enflasyonda hiç te karşılaşmak istemeyeceğimiz tablolarla yüz yüze gelmememiz açısından ekonomik kararlarımızı üretime ve iç kaynaklardan finanse etmeye dönük yöntemleri kullanarak yapmalıyız. Bunun başında da Nereden Buldun Yasası ve Servet Vergisi uygulaması tartışılabilir.

NEREDEN BULDUN YASASI…

   Sizleri biraz eskilere götürmek istiyorum. 21 yıl öncesine…

    Türkiye’de hiç uygulanamadan yürürlükten kaldırılan önemli bir kanun maddesi var. 4369 Sayılı Kanun’un 54. Maddesi ile 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen Geçici 47.Madde. Bu madde hükmünü burada yayımlayayım, okumanızı öneriyorum. Madde yürürlüğe girdiği tarih olan 29/07/1998 tarihinden bir yıl kadar sonra 23786 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4444 Sayılı Kanun ile 14/08/1999 tarihinde yangından mal kaçırır gibi yürürlükten kaldırılmıştır.

   Ne demek istiyoruz, daha açık yazalım. Nereden Buldun olarak adlandırılan yasa hükmüne göre 30/09/1998 milat kabul edilecek ve bu tarihten sonra servet sahibi herkese NEREDEN BULDUN? Sorusu sorulacaktı.  

   O kadar ki başta 4369 sayılı yasaya dost olanlar, ne olduysa 4444 sayılı yasaya methiyeler düzmeye, işi ; 4444 sayılı malum yasaya ‘dört dörtlük yasa’ gibi pişkince ironiler yapmaya kadar götürdüler.

  Onları bu kadar keyiflendiren şeyin ne olduğu  açık elbette. Bugün , Gelir İdaresi, asgari ücretle evine ekmek götüren bir emekçinin mal varlığını araştırsın en fazla bir evini – o da 10 ila 20 sene konut kredili- , bir de varsa, yapabilmişse artık dişinden tırnağından artırarak aile dayanışması vb. ile bir köşeye attığı 3-5 bin TL’sini bulur , onun da kaynağı apaçıktır.

   Ancak aile boyu değeri milyonları bulan taşıtlara binip, ayrca bulundukları ilçenin, muhitin neredeyse dörtte birini satın alan , bankada ve evlerinde hatırı sayılır nakitleri , altınları vb. leri olan yurttaşların bu varlıklarının kaynağı olması gereken gelirlerinin ;  YASAL, ŞEFFAF, HESABI VERİLEBİLİR , KANUNİ YOLLARDAN EDİNİLMİŞ gelirler olmama olasılığının yüksekliği göz önüne alındığında buradan hareketle Devletin vergi kaçakçılığı, silah kaçakçılığı, uyuşturucu kaçakçılığı, tefecilik, rüşvet, zimmet, irtikap, ihtilas, vb. haksız , gayri meşru yollardan kazanılmış varlıklara KAMU adına el koymasında da herhangi bir sakınca olmayacaktır.  

   Kazandığı her kuruşun vergisini vermiş, tevsik mecburiyetini yerine getirebilenler iş insanlarının zaten bu noktada herhangi bir varlık kaybıyla karşılaşmayacakları tabiidir. 

    SERVET VERGİSİ

  Servet vergisinden kasıt ta belirli bir servet düzeyinin üzerinde mal varlığına sahip gerçek kişilerle , belirli şirket değerinin üzerinde değere sahip Sermaye Şirketleri ve Kurumlardan bu özel dönemde dayanışma adına alınacak şimdilik 1 sefere mahsus vergidir. Bu ülkenin kodamanlarının, zenginlerinin, sermaye sahiplerinin  de en az emekçiler kadar bu ülkeyi sevdiğini, düşünme hakkımız en azından kendi beyanatlarındaki ifadelerde mevcuttur.

    Krizden çıkışın yolu ne uluslararası para ve kredi kuruluşlarından borçlanmaktır, ne de karşılıksız para basmaktır. Krizden çıkışın yolu nereden buldu yasası ve servet vergisidir. Gerisi uzun yıllarımızı alabilecek yapısal krizlerin devamı anlamına gelecektir.

                                                                                                          Sağlıcakla ve evdekalın…

 

  AZAT KAYA

MALİ MÜŞAVİR / EKONOMİSTPRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel

FAYDALI LİNKLER

TCMB DÖVİZ KURLARI

HAVA DURUMU

SİTE SAYACI


Ziyaretçi Sayımız: 22572