DUYURULAR

BÜROKRASİYE TAKILANLAR

 

BÜROKRASİYE TAKILANLAR…

Kıymetli okurlarım;    

  Bürokrasi ekonomik, sosyal , siyasal ,ticari birçok alanda rutin işleyiş içerisinde olan ancak yurttaşların refah seviyelerinin artması ve daha etkin bir sistem için minimize edilmesi gereken bir olgu, gerçeklik.

    Söz gelimi ; kanun koyucu kanun yapmakta, akabinde açıklayıcı ve düzenleyici ikincil mevzuat dediğimiz tebliğ, genelge, yönetmelik  gibi birtakım yasal dayanağı olan açıklamalar yapılmaktadır.

BÜROKRASİ HER YERDE:ÖRNEK ÇALIŞMA İŞKUR

   Buraya kadar en azından mevcut sistem içerisinde düşünecek olursak teknik sorun yok. Yaşadığımız coğrafyada işin meşakkatli kısmı bundan sonra başlıyor. Somut örnek vermek gerekirse ; Kısa Çalışma Ödeneği hususunda evvelden varolan yasal düzenlemelere ek olarak şartları esnetmek adına birtakım düzenlemeler yapıldı. Son 4 ayı kesintisiz hizmet içermek üzere son 3 yılda 600 gün olan şartlar 450 ve 60 güne çekildi. Başvurularda İş Müfettişi raporu ve denetimi aranması konusunda da işveren beyanı ve taahhütü yeterli denildi. En azından;  bu iki kolaylık dahi bir önceki duruma göre olumlu olmasına karşın bu konuda yetkili olan Kurum İŞKUR ne yaptı? Buyurun hep beraber bakalım. İŞKUR şartları esneten uygulama sonrasında , rahatsız olmuş olacak ki; nurtopu gibi bir KÇÖ LİSTESİ ortaya çıkarıverdi. 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nda yok, Kısa Çalışma Ödeneği Yönetmeliği’nde yok, 7226 Sayılı son yasada yok.  Bu belgede İŞKUR işverenlerden ve dolayısıyla Mali Müşavirlerden ne mi talep ediyor. Bir önceki başvuruda verilen İşkur no, SGK no, Unvan vb. bilgilerin tekrar yazılmasını ve rahatlıkla SGK sisteminden çekebilecekleri prime esas kazanç vb. bilgileri istemekte. Kendi yapacağı işi İŞKUR’UN memuru hiçbir yasal dayanak olmadan adeta işverene paslıyor ve alenen görevi ihmal suçu işleniyor. Üstelik işverenlere gönderilen excel tabloya ek olarak şu açıklamalar da ilave ediliyor.

YASAL DAYANAKSIZ İŞKUR TALİMATNAMESİ

Excel ile veri girişi yapacak olan operatörlerin dikkat etmeleri gereken bazı hususlar aşağıda yer almaktadır;

  1. Excel dosyasındaki zorunlu alanlar olarak işaretlenen mavi renkli hücreler başta olmak üzere hiçbir hücre rengi değiştirilmemelidir.
  2.  Kes veya kopyala işlemlerine bağlı yapıştır işlemi yapılacaksa mutlaka “Özel Yapıştır” (İngilizce versiyonda: Paste Special..) seçilmeli  ve açılan menüden “Değerleri” (İngilizce versiyonda: Values) seçeneği işaretlenerek yalnızca değerlerin kopyalanması sağlanmalıdır.
  3.  Excelde yer alan Aylık Prime Esas Brüt Kazanç tutarı SGK'ya bildirilen/bildirilecek tutarlar ile aynı olmalıdır.
  4.  Listede yer alan ad-soyad bölümüne ilgililerin kimliklerinde yer alan ad ve soyadının
    eksiksiz olarak yazılması, ad-soyad harici herhangi bir işaret kullanılmaması (Örn; - . vb.) gerekmektedir.
  5. İşyeri SGK numarası girilirken, rakamlar arasına "."(nokta) işareti konulmamalıdır.
  6.  Excel listesinin formatının KESİNLİKLE değiştirilmemesi gerekmektedir. (Yeni sütun-satır ekleme/silme/yer değiştirme,karakter değişikliği,vb.)
  7.  Excel listesinin Dosya menüsü içerisindeki Farklı Kaydet seçeneği aracılığıyla kaydedilmesi gerekmektedir. Aksi halde formatta değişiklik meydana gelmekte ve teknik problemlere neden olmaktadır.

   Şimdi şu yukarıdaki 7 maddelik İŞKUR ‘talimatnamesine’ bir bakalım. Gönderdikleri excel tabloyu dolduracak kişinin , ki burada ortalama bir işverenden bahsediyoruz, excel konusunda hatırı sayılır bir bilgi birikime sahip olmasını öngörüyorlar. Kendi yapmaları gereken işi  işverenlere yüklemeye çalışan İŞKUR’un bu tutumu manidardır. Sadece İŞKUR’la sınırlı olmayan bu gereksiz ve yasa dışı bürokrasi yaratma eğilimi maalesef birçok Kamu Kurumu’nda vukuu bulmaktadır.

BİRAZ BASİRET

   Temennimiz özellikle bu zor pandemi süreçlerinde yurttaşlarımızın zaten oldukça kısıtlı olan kredi , kısa çalışma ödeneği vb. birkaç kalem olanağa daha rahat erişebilmelerinin sağlanması VE her kurumun basiretli davranmasıdır.

İŞÇİLER, İŞSİZLER VE KÜÇÜK ESNAF

   Bir diğer önemli konu da şudur. Özellikle bu süreçte emekçilerle küçük esnafların yaşadıkları mağduriyettir. Asgari ücret alırken birden bire işvereni tarafından deyim yerindeyse kapını önüne konan işçiye 1177 TL, Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalanan işçiye de – işsizlik ödeneğinden düşmek üzere- 1.765 TL  ödenecek olması da ciddi mağduriyetler yaratmıştır. En azından zaten adı üzerinde asgari ücret alan işçilere asgari ücret üzerinden ödeme yapılması gerekmektedir. Ayrıca öteden beri işsiz olan yurttaşlara da maddi destek sağlanmalıdır.

 Esnaf ile ilgili olarak en çok dillendirilen ancak henüz tahliye talebine konu edilememesi dışında kira ödemeleri ile ilgili olarak  herhangi bir düzenleme yapılmamıştır. Özellikle esnafların beklentisi kira ödemeleri noktasında en az 2-3 aylık bir süreçte kamu desteğidir.

  İşçiyi, işsizi, emekçiyi, küçük esnafı, hizmet sektörünü,ticaret erbabını ; esasen bir bütün olarak halklarımızı rahatlatacak kira desteği, nakit destek, faizsiz kredi, vergi ve SGK primi silinmesi, çocuk desteği  gibi daha etkin ve yurttaşa yansıması daha hızlı olacak projeler önümüzü açacaktır.

Sağlıcakla ve evde kalın...

 

 

  AZAT KAYA

MALİ MÜŞAVİR / EKONOMİSTPRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel

FAYDALI LİNKLER

TCMB DÖVİZ KURLARI

HAVA DURUMU

SİTE SAYACI


Ziyaretçi Sayımız: 22570