DUYURULAR

1 MART MUHASEBECİLER GÜNÜ

1 MART MUHASEBECİLER GÜNÜ

 

Sivas’ta katledilen meslektaşımız Asım Bezirci , Ankara Garı katliamında  yaşamını yitiren Ayşe Deniz ve masa başında yaşamını yitiren nice isimsiz Muhasebe Meslek emekçisinin anısına saygıyla…

  Kıymetli okurlarım

  Bütün dünyada 10 Kasım tarihinde kutlanan Muhasebeciler Günü, Türkiye’de önceleri Meslek Yasamız olan 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Yasası’nın kabul edildiği ay olan Haziran ayının ilk haftası ‘Muhasebeciler Haftası’ olarak kutlanırken, anılan tarihte kutlamaların sönük geçmesi iddiaları nedeniyle daha sonra 1994 yılında Sakarya’da Mali Müşavirler Oda Başkanları toplantısında alınan karar gereği Meslek Yasamız’ın TBMM’ye sevk tarihi olan 1 MART tarihinin Muhasebeciler Günü olarak kutlanmasına karar verilmiştir. 

   Her ne kadar gün konusunda epeyce farklı farklı tarihler söz konusu olsa ve sonunda 1 MART’ta karar kılınsa da bu durum bizler açısından önemli bir gün olduğu gerçeğini değiştirmemektedir.

1 MART…

   Buradan hareketle serbest ye da bağımlı olarak faaliyetini yürüten, emekli olmuş veya çeşitli sebeplerle mesleğini fiilen icar edemeyen tüm Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin, ayrıca bütün muhasebe emekçisi arkadaşlarımızın MUHASEBECİLER GÜNÜ’nü bu vesileyle kutlamayı bir borç bilirim. Demokratik mücadele süreçlerinde veya mesleğini icra ederken masa başında hayatını kaybeden tüm meslektaşlarımın anılarının önünde saygıyla eğiliyorum. Sivas Madımak’ta 2 Temmuz. 1993 tarihinde karanlık kirli eller tarafından tertiplenen  katliamda hayatını yitirenlerden Asım Bezirci edebiyatçı kimliğiyle ön plana çıkmış bir meslektaşımız olsa da şunları tarihe bir not olarak düşmüştür :Nitekim, yazar olarak birçok yararı dokundu bana. Örneğin, ölçülü davranmayı, yanlışlıktan korkmayı, belgeye dayanmayı, aklını kullanmayı, duyguculuğa kapılmamayı ve gerçekçi, düzenli, dengeli, tutarlı olmayı muhasebe öğretti bana. Savunduğum ve uygulamaya uğraştığım nesnel, bilimsel eleştiri anlayışımın güçlenmesine yardım etti. Az şey mi bu?’  Sadece bu satırlar dahi Muhasebenin sadece evrak girmekten ya da beyanname yapmaktan ibaret olmadığını esasen insanın yaşamına yön veren bir bilimsel disiplin olarak inan ve topluma eşsiz faydaları olduğunun ifadesidir.  

KUTLAMALAR

  Ancak böylesi günlerden anlaşılması ya da çıkarılması gereken sonuç kravatlı ve fazlasıyla profesyonel mesleki ‘elitin’  protokol ve ruhsuz kutlamalarından ziyade, böylesi günleri Mesleğin genel sorunlarının çözümüne vesile olacak tartışma platformlarına dönüştürerek birer kazanım günü haline getirmektir. Bunu yapmanın bir çok yolu vardır. Seminerler, paneller, bilinçlendirme kampanyaları, hizmet üretiminden gelen gücümüzü kullanma vb yöntemlerle deyim yerindeyse derdimizi anlatabilmeli ve çözüm arayışına katkı sunabilmeliyiz.

MALİ MÜŞAVİRLERİN SORUNLARI

   Neredeyse her an yeni beyanname yükleriyle, uygulama değişiklikleriyle başbaşa kalan meslek camiası rutin işlerinin yanı sıra mevzuatı da an be an takip etmek zorunda kalmakta ve hiç te azımsanmayacak mesleki sorumluluklarla başbaşa kalmaktadırlar. Muhasebe Mali Müşavirlik Mesleği ticari ve ekonomik ilişkiler göz önüne alındığında hayatımızda önemli bir yer tutmaktadır. Ancak gerek kamu otoritesi olarak Devlet Kurumları tarafından gerekse de müşteri / mükellef çevrelerinden  kaynaklı problemler bu yazının sınırlarını hakikaten çok aşacaktır. Ancak yine de birkaç tanesine değinmekte fayda görüyorum.

 • Mesleğin standart bir yapıya kavuşması açısından önemli bir rol üstelenecek Kamu MALİ MÜŞAVİRLİK FAKÜLTELERİ kurulmalıdır.
 • Serbest Meslek faaiyetinde KDV oranı hali hazırda % 18’dir. Kaldırılmalıdır, olmuyorsa dahi en azından % 1’e düşürülmelidir.
 • Mali Müşavirlerin tahsilat sorunu söz konusudur. Yapı Denetim firmalarının hakediş sistemine benzer ya da başkaca rasyonel çözümler gerekmektedir.
 • Meslek Odlarında ve Mesleki üst Birlik olan TÜRMOB’ta kendi şahsi çıkarlarını ön plana çıkaran, alacakları hiç te azımsanmayacak tutarlarda olan huzur hakları için orada görev alanların önüne geçilecek meslektaş kolektiflerine ihtiyaç vardır.
 •  Gelir İdaresi, SGK, TÜİK başta olmak üzere sair Kamu Kurumu tarafından hemen her gün yeni beyannameler ‘icat’ edilmekte ve maalesef iş yükü Mali Müşavirlerin üzerine kalmaktadır. Bunun önüne geçilmeli ve beyanname sayısı azaltılmalıdır. (Form BA BS ve Son dönem geçici vergi kaldırılmalıdır. ) Afaki boyutlardaki usulsüzlük, özel usulsüzlük ve idari para cezaları kaldırılmalı ve cezaya dayalı sistem lağvedilmelidir.
 • Mali Müşavirlerin vergisel ve SGK ile ilgili konularda müşterek ve müteselsil sorumlu tutulması kabul edilemez bir uygulama olup yeniden düzenlenmelidir.
 • Sosyal Güvenlik sisteminde yapılacak düzenleme ile Meslek Mensubu ve ofis emekçilerine yıpranma hakkı getirilerek erken emekliliklerinin önü açılmalıdır. (Bel fıtığı, boyun fıtığı, karpal tünel sendromu , kalp rahatsızlıkları vb.)
 • Meslek Mensupları arasında tekelleşmeye ve haksız rekabete  yol açacak sayıda defter / mükellef  takiplerinin ve ayrıca uluslararası Muhasebe Şirketlerinin Muhasebe / Mali Müşavirlik Meslek alanına hükmetmelerinin önü alınmalıdır.
 • 3568 Sayılı Meslek Yasamızın 35. Maddesinde yazılı olan TÜRMOB ‘Yönetim Kurulu üyelerinden beşinin Yeminli Mali Müşavir olması zorunludur.’ hükmü anti demokratik niteliğinden dolayı kaldırılmalı , en azından makul bir seviyeye indirilmelidir.
 • Her kamu kurumunda ve özellikle bakalar başta olmak üzere finans kuruluşlarında  factoring, yatırım ortaklıkları, yatırım fonları vb .) Şube düzeyinde , direk Bölge Müdürlüğü vb.’de oluşturulacak bir Kurul’a bağlı en az bir Mali Müşavir istihdam etme zorunluluğu getirilmelidir.
 • Mesleğin standart bir yapıya kavuşması açısından önemli bir rol üstelenecek Kamu MALİ MÜŞAVİRLİK FAKÜLTELERİ kurulmalıdır.
 • İl Özel İdaresi ve Belediye Meclislerinde Mali Müşavir temsilci bulundurma zorunluluğu getirilmelidir.
 • Hukuk fakültesi mezunlarının Mali Müşavir olabilmeleri Yasamızdan çıkarılmalıdır.
 • Belgesiz olarak Mali Müşavir ofislerinde defter tutan korsan , kaçak muhasebeci olarak adlandırılan suç şebekelerini caydıracak, özellikle Ceza Kanunu açısından yasal düzenleme yapılmalıdır.
 • Mali Müşavirlerin yoğun olarak gittikleri Vergi Dairesi, İŞKUR, SGK gibi kamu kurumlarında donanımlı Mali Müşavir Çalışma Alanları tahsis edilmelidir.
 • Mali Müşavirlere yeşil pasaport uygulaması amasız,  lakinsiz ve ivedilikle hayata geçirilmelidir.

 

  Sorunlar haftalarca köşemizde yazsak uzar gider. Çözüm önerilerimiz de var elbet ama başka bir yazıya artık. 

                                                                                                              Hoşça kalın.

                                                                           AZAT KAYA

                                                                                               MALİ MÜŞAVİR 

         EKONOMİSTPRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel

FAYDALI LİNKLER

TCMB DÖVİZ KURLARI

HAVA DURUMU

SİTE SAYACI


Ziyaretçi Sayımız: 18275